HAJJبی کفایتی و بد تدبیری آل سعود در مدیریت حجاج بیت الحرام در این روز ها باعث فاجعه ای دردناک شد که دستاویز دشمنان و دوستان نا آگاه قرار گرفت تا با جملاتی به ظاهر زیبا این فریضه را زیر سوال ببرند.

menaaدر پی حادثه اسفبار و خونین منا در روز گذشته، شاعر رامیانی چند رباعی سروده است.

SAEEDABADYنگهبانی از شرع و قانون اساسی فقط به تطبیق مصوبات قوه مقننه با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و تامین صحت و سلامت در نظام انتخابات کشور محدود نمی شود. این مهم، بخشی از حق الناس است و تمام آن نیست.

yaserاگر چه سالیان درازی است از تاثیر گذاری مثبت قوم قزلباش در ذیل نام قزلباشان گذشته است ولی بر همگان روشن است که این قوم به خود بالنده در عرصه های مختلف اجتماعی قرون معاصر موفقیتهای چشمگیری داشته است ولی بدلیل پراکندگی جغرافیایی مردمان این قوم سلحشور در کشور عملا به جزایر کوچکی تبدیل شده اند که می طلبد باتمهیداتی ضمن فراهم کردن زمینه گردهمایی آنان به بازیابی هویت جمعی آنان کمک شود .

ramiann1در تقویم بسیاری از شهرهای با هویت و تاریخدار کشورمان بنا به مناسبتی روز یا هفته ای را به نام آن شهر ثبت کرده اند. مردم هر کدام از این شهرها استدلالی مخصوص به خود را برای نام گذاری روزی در تقویم شهرشان دارند.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت