اگر مدیریت شهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه رشد شهری را به طرف جاده اصلی هدایت می کرد قطعأ امروز، شاهد رشد و شکوفایی فراوانی بودیم.

لازم است ضمن واکاوی و باز آموزی هنرهای ارزشمند گذشتگانمان، همراه با احیای آنها نسبت به مدرنیزه کردن آنها اقدام نماییم.

رامیان با توجه به قدمت تاریخی اش هچنان بکر مانده و بسیاری از منابعش دست نخورده باقیست و امکان برنامه ریزی توسعه در زمینه های فراوانی را دارد .

وقتی خود زندگی‌نامه دکتر امیرناصر کاتوزیان، بنیانگذار علم حقوق ایران و تشنه حقیقت و دردمند راه عدالت را با نام " از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ " مطالعه می‌کردم از خودم پرسیدم به عنوان یک دانشجوی حقوق چگونه می‌توانم ادای دین کنم .

جامعه موفق جامعه ایست که با کمترین افت، بیشترین بهره وری را از توانمندیهای نیروی انسانی خویش دارد.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت