جامعه موفق جامعه ایست که با کمترین افت، بیشترین بهره وری را از توانمندیهای نیروی انسانی خویش دارد.

یک رئیس جمهور در دولت تدبیر، همیشه بیش از آنکه، تدبیر کند، توجیه خواهد کرد و سعی بسیار خواهد کرد برای تفهیم و چون میسر شدنی نیابد، تکفیر آغاز میشود؛ در این حالت اصل مساله نیز طبعا فرافکنی شده است.

به بهانه هفته دفاع مقدس، شعری از شاعر جوان رامیانی در وصف جانباز منتشر شد.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی و گریبانگیر دولت و ملت «نقدینگی» است که به دغدغه مشترک هر دو تبدیل شده است. یعنی دولت از افزایش نقدینگی می نالد و ملت هم از کمبود نقدینگی!

یکی از شاعران خوش ذوق رامیانی شعر سپید با موضوع "فیش های نجومی" سروده است که در زیر می خوانید.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت