در موضوع تحریم های اخیر سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی توسط آمریکایی ها، آن هم تقریبا با اجماع تمامی گروههای فکری آمریکایی، این مساله در راس این تصمیم خود نمایی می کند که آمریکایی ها در مقابل با دشمنانشان با ایجاد همبستگی و بسیج سیاسی درسی به سیاستمداران می آموزند که در هنگام تصمیم بر اساس منافع ملی باید خورد و ریزهای اختلافات سیاسی را کنار گذاشت و اختلافات را کم کرد و از همه ظرفیت ملی برای ادامه کار کمک گرفت.

ذخیره گاه زیست کره یعنی مکان هایی که حفاظت و توسعه می تواند با هم در آنها رخ دهد.

هرگز آتش به اختیار را با بدگویی از این‌وآن و زیر سؤال بردن هر حرکت در نظام اسلامی گره نزنیم که شیطان در بزنگاه ایستاده است و نابودی این مرزوبوم را تماشا می‌کند.

گلستان به عنوان بیست و سومین استان مقصد سفر دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار داده شده است و روز گذشته شاهد این بودیم که مطالب سخیفی در خصوص آموزش جنسی به کودکان در این استان عنوان شده است .

جوان رامیانی در وصف جانباختگان معدن یورت آزادشهر دلنوشته ای را برای این پایگاه خبری ارسال کرده است.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت