شناسه خبر: 19661
چاپ
دسته: یادداشت
بازدید: 492

کشف حجاب و شکستن قبح این عمل قبیح مدت هاست که توسط جریانات لیبرال دنبال می شود. دنباله فعالیت این جریانات به دنبال گسترش آن در مناطقی است که کمتر مورد نظارت قرار می گیرد مانند تفرجگاه ها ، اماکن تاریخی و ...

به گزارش گل رامیان ، عکس فوق متعلق به تور گردشگری از استان مازندران می باشد که روز جمعه در گل رامیان حضور داشته اند.

 کشف حجاب و شکستن قبح این عمل قبیح مدت هاست که توسط جریانات لیبرال دنبال می شود. دنباله فعالیت این جریانات به دنبال گسترش آن در مناطقی است که کمتر مورد نظارت قرار می گیرد مانند تفرجگاه ها ، اماکن تاریخی و ...

 این موضوع در کنار تبلیغ های فراوان تورهای تفریحی وسیاحتی در ماه مبارک رمضان که بر در و دیوار شهر ‌توسط افراد معلوم الحال نصب شده قابل تامل می باشد .

تصاویر زیر که توسط شاهدان در آن محل به دست ما رسیده است گویای مطالب فوق است.

hanjar1

hanjar2

hanjar3