شناسه خبر: 16237

جامعه موفق جامعه ایست که با کمترین افت، بیشترین بهره وری را از توانمندیهای نیروی انسانی خویش دارد.

به گزارش گل رامیان، آیا استعدادهای بالقوه نیروی انسانی را توانسته ایم پرورش داده و بالفعل در آوریم؟ میزان پرت توانمندیهای موجود جوانان ما چقدر است؟ ظرفیت مفید و مؤثر و اثر بخشی که در فعالیتهای روزمره از آن بهره گرفته میشود چقدر می باشد؟

جامعه موفق جامعه ایست که با کمترین افت، بیشترین بهره وری را از توانمندیهای نیروی انسانی خویش دارد.

با عنایت به اینکه ایران در جغرافیای نخبگی جهان قرار دارد و استانهای شمالی همانند سر آدمی نقش مغز کشور را ایفاء میکنند و از ظرفیت بسیاربالایی از بهره هوشی برخوردارند  و رامیانی ها نیز در تجلی این توانایی با کسب قبولی های فوق العاده ای در کنکور و احراز موفقیت های فراوانی در عرصه های علمی، ورزشی، هنری و.... و کسب مسؤلیتهای خطیر ملی نشان داده است که ازنخبگی ارزشمندی بر خوردار میباشند در چنین شرایطی مسؤلیت های آموزشی و فرهنگی بسیار مهم  میباشد و رسالت سنگینی بر دوش خانواده ها خواهد بود تا با پرورش همه استعدادهای بالقوه وشکوفا سازی تمامی توانمندیهای موجود در فرزند مان زمینه بهره وری مناسبی از ظرفیت های آنان را فراهم سازیم وشرایطی را بوجود آوریم تا آنان با کمترین پرت از قدرت ذهنی شان استفاده کاملی را ببرند.

یادمان نرود که بزرگترین سرمایه هر جامعه ای توانمندی های نیروی انسانی آن میباشد نه پول و ثروت مادی، چون سرمایه انسانی مانا و جاودانه است و فنا ناپذیر می باشد.

وظیفه اصلی نهادهای آموزشی و فرهنگی بسیار خطیر است با شکوفایی استعداد ها، درخشش جوانان را در عرصه های گوناگون مهیا نماییم.

 

جعفر بای- روان شناس و آسیب شناس خانواده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

جدیدترین اخبار

یاداشت