نقش هزار رنگ پاییز در طبیعت زیبا و بکر رامیان، چشم هر بیننده ای را به خود جذب می کند.

سفیر سوئد خانم هلنا سانگلند و همسرش از مناطق گردشگری رامیان دیدن کردند.

این روزها، پاییز به عنوان سلطان فصلها، چشم اندازهای زیبایی را برای هر بیننده ای ترسیم می کند.

این روزها نقش هزار رنگ پاییز در طبیعت ارتفاعات رامیان، چشم هر بیننده ای را به خود جذب می کند.

چشم اندازهای فوق العاده زیبا از طبیعت وصف ناپذیررامیان را در زیر مشاهده کنید.

 

جدیدترین اخبار

جاذبه های گردشگری