یک عضو انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، توصیه‌های خودمراقبتی هنگام استفاده از موبایل از دیدگاه متخصص فیزیوتراپی را تشریح کرد.

​انجام آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان پس از ۳۵ سالگی و هر چند سال یک بار اهمیت دارد.

به زبان ساده، سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی، تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند. گاهی این تغییرات ژنتیکی ارثی اند ولی  غالباً در اثرعوامل محیطی ایجاد می شوند.  

مهمترین ثمره خوردن غذاهای چرب انسداد رگهای خونی است که نارسایی‌های فیزیکی بسیاری را در پی دارد.

دوره کنونی را عصر برنامه ریزی نام نهاده اند. جایگاه برنامه ریزی در زندگی امروزی بشریت بسیار مهم است. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ضرورت برنامه ریزی اجتناب ناپذیر است.

 

جدیدترین اخبار

مقالات