منشور حقوق شهروندی یکی از جدیدترین اسناد پیرامون حقوق شهروندی می¬باشد که یکی از وعده¬های انتخاباتی رئیس جمهور وقت بوده است و هنگام ارائه گزارش کارکرد 100 روزه دولت یازدهم به صورت پیش نویس بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت.

یک عضو انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، توصیه‌های خودمراقبتی هنگام استفاده از موبایل از دیدگاه متخصص فیزیوتراپی را تشریح کرد.

مهمترین ثمره خوردن غذاهای چرب انسداد رگهای خونی است که نارسایی‌های فیزیکی بسیاری را در پی دارد.

​انجام آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان پس از ۳۵ سالگی و هر چند سال یک بار اهمیت دارد.

به زبان ساده، سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی، تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند. گاهی این تغییرات ژنتیکی ارثی اند ولی  غالباً در اثرعوامل محیطی ایجاد می شوند.  

 

جدیدترین اخبار

مقالات