​انجام آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان پس از ۳۵ سالگی و هر چند سال یک بار اهمیت دارد.

مهمترین ثمره خوردن غذاهای چرب انسداد رگهای خونی است که نارسایی‌های فیزیکی بسیاری را در پی دارد.

دوره کنونی را عصر برنامه ریزی نام نهاده اند. جایگاه برنامه ریزی در زندگی امروزی بشریت بسیار مهم است. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ضرورت برنامه ریزی اجتناب ناپذیر است.

به زبان ساده، سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی، تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند. گاهی این تغییرات ژنتیکی ارثی اند ولی  غالباً در اثرعوامل محیطی ایجاد می شوند.  

گاهی افراد در زمان گفت و گو با همسر خود از شیوه صحیحی استفاده نمی کنند که همین موضوع موجب ایجاد اختلاف بین زوجین می شود.

 

جدیدترین اخبار

مقالات