شناسه خبر: 17539

فرو بردن سر در آب برای روزه دار , اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود.

به گزارش گل رامیان، فرو بردن سر در آب برای روزه دار , فرو بردن سر در آب برای روزه دار از نظر فقها به شرح زیر است.

فرو بردن سر در آب برای روزه دار چه حکمی دارد؟

اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه‌ی آن روز را قضا کند.
در حکم مسأله‌ی قبل فرقی نیست میان این که در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نیز در آب باشد یا این که بدن او در بیرون باشد و فقط سر را در آب فرو ببرد.

اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بیرون بیاورد و نصف دیگر سر را در آب فرو کند روزه‌اش باطل نمی‌شود.

اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود.

اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه‌اش صحیح است.

اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد
روزه‌اش باطل نمی‌شود، ولی باید فوراً سر را از زیر آب خارج کند،
همچنین اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد
روزه‌ی او باطل نمی‌شود، ولی هرگاه یادش آمد باید فوراً سر را بیرون بیاورد.

کسی که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصی)
بدون این که بدنش خیس شود در آب فرو رود، اگر لباس به سر او چسبیده باشد،
صحت روزه‌اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب قضا‌ی آن لازم است.

فرو بردن سر در آب برای روزه دار

آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی‌رساند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

صحّت روزه اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط وجوبی قضای آن لازم است‎

آیت الله سیستانی (مدظله العالی)

فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد.

آیت الله وحید خراسانی (مدظله العالی)

روزه اش باطل مي شود

آیت الله صافي گلپایگانی (مدظله العالی)

بنابراحتياط واجب روزه اش باطل مي شود

آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی)

روزه دار بنابراحتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد
حتي اگر بقيه بدن بيرون از آب باشد، اما اگر تمام بدن و قسمتي از سر زير آب برود
ولي مقداري از سر بيرون باشد روزه باطل نمي شود.
فرو بردن سر در مایعاتی مانند گلاب و آبهای مضاف دیگر حکم آب مطلق را دارد

آیت الله شبیر زنجانی (مدظله العالی)

بر روزه دار حرام است كه عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد،
ولي چنانچه معصيت كرده و اين كار را انجام دهد، ظاهراً روزه اش باطل نمي شود
و احتياط مستحب در روزه واجب، آن است كه دوباره بجا آورد
و اگر تمام بدن را آب بگيرد ولي تمام يا مقداري از سر بيرون باشد، اشكال ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

جدیدترین اخبار

مقالات