سیاسی - پایگاه خبری تحلیلی گل رامیان
 
 

گل رامیان: آمارها نشان می دهد استفاده از تکنولوژی های جدید باعث تغییر فرهنگ و تعارض در زندگی و سردی روابط همسران و طلاق های بیشماری شده است.

گل رامیان: ایران جزو جوانترین کشورهای دنیاست. بیش از 20 درصد جمعیت این سرزمیندر گروه سنی 25-15 سال قرار دارند. عده دانشجویان ما نزدیک چهار و نیم میلیون نفر است. بیشتر افراد مجرد هستند و در دانشگاه های مختلف در کنار هم به تحصیل می پردازند.

گل رامیان: امروز که جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس دوره ای کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است جا دارد با ورود به این موضوع و موضعگیری در جهت تغییر مکان سازمان ملل اقدامی واقعی در جهت کوتاه کردن دست جنایت کار آمریکای جانی بنماید تا بیش از این حقوق کشورهای ضعیف در مقابل اقویا له نگردد.

 

جدیدترین اخبار

مقالات