دینی و مذهبی - پایگاه خبری تحلیلی گل رامیان
 
 

گل رامیان : از زمانهای دور رسم شده است که برای آمدن برکت به منزل و محل کارمان نعل اسبی بر ورودی این مکان ها نصب کنیم ، حال این نعل برای آوردن برکت بر زندگی ما چه می کند و فلسفه آن از کجا نشأت گرفته است را برای شما بازگو خواهیم کرد،که در ادامه میخوانید؛

گل رامیان : خداوند متعال گسستن پیوند با والدین را نکوهیده و درباره آن تهدید کرده است. کسانی که پدر و مادر را تحقیر و به آنان اهانت می‌کنند به سرانجامی بد گرفتار می‌شوند.

گل رامیان : این حکم از احکام اختصاصی پیامبر(ص) است، همان گونه که وجوب خواندن نماز شب و ... از مختصات پیامبر بود.

گل رامیان : ركوع به جا آور چون ركوع كسى كه به قلب خود در مقابل پروردگار متعال خاضع است و در ظل سلطنت حق ذليل و خائف است...

 

جدیدترین اخبار

مقالات