فعالیت عمرانی، فضای سبز و مبلمان پارکی در مجتمع تفریحی و گردشگری تاشته رامیان همچنان ادامه دارد.

 

جدیدترین اخبار