امام باقر علیه السلام در سخنی ارزشمند یکی از آداب مهمانی را بیان فرموده اند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند لذت زندگی را در نیکی به والدین قرار داد.

امام علی علیه السلام هنگام سفر به شام فرمودند خدایا از سختی سفر و اندوه بازگشت و روبرو شدن با مناطر ناگوار به تو پناه میبرم.

امام صادق علیه السلام: اگر هوا هميشه صاف و آفتابى بود، زمين خشك می شد و گياهان مى‏ سوخت و آب چشمه ‏ها و رودها فرو می ‏رفت.

در سال ۳۶ هجری امام علی علیه السلام نامه ای به فرماندار اصفهان مخنف بن سلیم ازدی فرستادند.

امام حسن مجتبی علیه السلام فرموده اند آداب سفره دوازده تاست امّا آن چهارتا که واجبند: معرفت، خشنودی و رضایت ، نام خدا بر زبان آوردن و شکرگزاری.

 

جدیدترین اخبار