به مناسبت روز خبرنگار، ظهر امروز، مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان از خبرنگاران شهر رامیان تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان رامیان گفت: ما مدیران باید تمرین کنیم که انتقاد پذیر باشیم و نقدها را برای مدیریت بهتر شهرستان خود یک اتفاق خوب بدانیم.

همزمان با روز خبرنگار، مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان رامیان توسط فرماندار شهرستان برگزار شد.

همزمان با روز خبرنگار، فرمانده سپاه شهرستان از خبرنگاران فعال شهر رامیان تقدیر کرد.

زیر مجموعه ها

 

جدیدترین اخبار