درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان رامیان با حضور معاون سازمان تامین اجتماعی کشور افتتاح شد.

فرم شماره 28 مشخصات نامزدهای شورای اسلامی شهرهای شهرستان رامیان  به همراه جمله کد انتخاباتی آنان اعلام شد.

عملیات آسفالت معبر اصلی مجتمع تفریحی و گردشگری تاشته رامیان به پایان رسید.

علی شهرکی از کاندیداتوری پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خان ببین انصراف داد.

حدود 37 روز گذشته کارگر معدن النگ رضی رامیان در حین کار، بعلت ریزش معدن، تاکنون خانه نشین شده است و تا به امروز هیچ یک از مدیران و ییمانکار جویای احوالات این کارگرشان  نشده اند.

زیر مجموعه ها

 

جدیدترین اخبار