روزانه در معرض خبرهای بسیاری قرارمی گیریم که برخی از آنها برایمان آنقدر اهمیت دارد که تا مدت ها در ذهنمان می مانند.

عید نوروز بزرگترین جشن ایرانیان در بین تمامی اقوام ایرانی از جایگاهی بزرگ و مهم برخوردار است و به تناسب جغرافیایی و باورهای فرهنگی برگزار می شود.

نوروزخوانان پیام آوران شادی و بهار هستند که در آستانه سال نو و روزهای پایانی سال، بساطشان در شهر رامیان گسترده می شود.

نوگلان مهد شکوفه های نور کانون بسیج رامیان در روزهای پایانی سال 1395 به پیشواز عید باستانی نوروز رفتند.

امام جمعه شهر رامیان گفت: وحدت، یگانگی و تعامل را همه مردم و مسئولین تحت لوای مقام معظم رهبری حفظ نمایند.

زیر مجموعه ها

 

جدیدترین اخبار